Provozní řád - Trail Parku Plešivec

Provozovatel:

Skiareál Plešivec s.r.o.
Sportovní 452
362 35 Abertamy

Popis nabídky areálu Trail Park Plešivec

 1. nástupní místo SPODNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY PSTRUŽÍ se zázemím (parkoviště, informační centrum, sociální zázemí, myčka kol)
 2. GRAVITY trasy s překážkami vhodných pro specializovaná kola (XC, trail a enduro kola U MODRÉ A ČERVENÉ TRATI, u ČERNÝCH TRATÍ vhodné pro trailbike, enduro, down hill).

Sjezdové trasy a singletracky jsou označeny stupni obtížnosti:

 1. modře značené trasy jsou nejméně obtížné
 2. červeně značené trasy jsou středně obtížné určené pro zkušenější cyklisty
 3. černě značené trasy jsou velmi obtížné určené pro velmi zkušené cyklisty se specializovanými koly.

Na trasy je možné vjíždět u horních stanic lanových drah, kde je přehledné značení. Pro obsluhu trailů je v provozu lanová dráha Pstruží. Hlavní vstupní brána se nachází v areálu Plešivec u dolní stanice lanové dráhy ve Pstruží, kde se nachází zázemí Trail Parku Plešivec (parkoviště, kasa, informační centrum, sociální zázemí, myčka kol, občerstvení).

Trasy jsou určeny pouze pro pohyb cyklistů po zaplacení jízdného na lanovou dráhu. Pěším, koloběžkám, motorovým vozidlům, čtyřkolkám a tříkolkám, je jakýkoliv pohyb a jízda na Trailech zakázána.

Podmínky vstupu na trasy a odpovědnost

 1. Trasy jsou zpoplatněny zakoupením jízdného na lanovku.
 2. Vstup na trasy je na vlastní nebezpečí. Vstup pro děti do 12 let je možný pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu.
 4. Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby.
 5. Oprávněnou osobou je každý pracovník provozovatele, který bude provozovatelem označen zpravidla firemním úborem, případně logem areálu, nebo provozovatele. Účastníka porušujícího tento provozní řád je tato oprávněná osoba provozovatele oprávněna z areálu vykázat.

Zásady užívání tras

Zakázán je vstup osobám:

 1. které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
 2. které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu
 3. bez cyklistické helmy a cyklistických rukavic
 4. doporučujeme další ochranné pomůcky jako chránič páteře, kolen, loktů apod.
 5. s kolem (bicyklem) nezpůsobilým k absolvování jízdy v areálu, minimální požadavek je horské kolo, nebo speciální sjezdařské kolo.
 6. osobám mladším 12 bez doprovodu dospělé osoby.

Při vstupu na tratě se výslovně doporučuje:

 1. mít u sebe mobilní telefon pro přivolání pomoci v případě potřeby
 2. na sjezdových tratích používat při jízdě chrániče loktů, kolen, holení a páteře.

Chování při vstupu na tratě:

 1. V případě, že se pěšky pohybujete v prostoru tratě, mějte vždy na paměti, že se proti vám může vyřítit jezdec – buďte obezřetní!
 2. Cyklisté pohybující se v prostoru tratí na kolech mějte na paměti, že se v prostoru tratí mohou pohybovat pěší, buďte proto obezřetní a zvolte svoji rychlost tak, abyste při nebezpečných situacích vždy mohli zastavit!
 3. Okamžikem vstupu účastníka do příslušné tratě je účastník povinen se chovat tak, aby nezpůsobil jakékoliv zranění nebo škody sobě či jiným osobám pohybujících se na trati.
 4. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.
 5. Každý účastník je povinen zvolit vhodnou trať, odpovídající jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho fyzickým i psychickým schopnostem.
 6. Nedodržování podmínek chování na tratích může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu.
 7. Každý je povinen se před jízdou vždy ujistit, že je on sám i jeho kolo v provozuschopném stavu.
 8. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
 9. Předjíždění v prostoru tratí je možné pouze na přehledných místech, s dostatečným upozorněním předjížděného, kdy nelze ohrozit ostatní účastníky provozu.
 10. Každý je povinen volit svoji rychlost tak, aby při nebezpečných situacích vždy mohl zastavit.
 11. Je zakázáno zastavovat na frekventovaných úsecích tratí, zejména v zatáčkách, pod převisy a nepřehledných úsecích tratí.
 12. Je zakázáno vjíždět na trasy trailparku po užití či pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek či po jejich užití.
 13. Je zakázáno vyjíždět mimo vyznačené tratě.
 14. Je zakázáno pohazovat v lese obaly od jídla, pití, či jiné odpadky.
 15. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky.

Poskytnutí pomoci:

 • Každý účastník provozu na trati je povinen poskytnout pomoc zraněnému a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele. Číslo telefonu pro tyto případy je uvedeno na jízdním dokladu a v tomto místě provozního řádu:
  Telefon:
  +420 725 858 630
  +420 1210 (Horská služba).

Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele může být návštěvník vyloučen z využití tratí a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou způsobil provozovateli i třetím osobám.

Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže bikerů a v určité části sjezdových tratí. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem pro tyto případy zřetelně uzavřena a označena.

Omezení užívání tras

V době údržby, rekonstrukce tras nebo v době práce v lese bude provoz na trasách omezen viditelným značením, které je uživatel povinen respektovat a nevstupovat na trasy.

Doba provozu

Provozní doba je stanovena obvykle od 1.5. do 31.10. kalendářního roku od 10:00 do 17:00. Provozní dny v týdnu jsou průběžně upřesňovány. Uživatel je povinen respektovat případná omezení užití tras, která budou aktuálně zveřejněna u nástupního místa lanovky a u nástupu na traily.

Parkoviště a sociální zařízení

V období provozu areálu je dovoleno návštěvníkům zdarma zaparkovat své vozidlo na parkovišti – nástupním místu. Při zaparkování vozidel do řad je nutné zachovat únikovou cestu pro výjezd vozidel, Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení u spodní stanice lanovky.


Tento provozní řád platí od 1.6.2020 do odvolání a je umístěn na viditelných místech v areálu a na webových stránkách společnosti.

V Abertamech 1.6.2020
Petr Voráček - jednatel