Obecná pravidla

Trail Park Plešivec je ucelená síť jednosměrných cyklistických stezek, upravených pro zábavnou jízdu v těsném kontaktu s přírodou.

TRAILY JSOU URČENY PRO CYKLISTY NA HORSKÝCH KOLECH, KTEŘÍ ZVLÁDAJÍ TECHNICKOU JÍZDU
V TERÉNU.

KAŽDÝ CYKLISTA MUSÍ POUŽÍT OCHRANNOU HELMU A RUKAVICE.

 

Trasy Trail Parku Plešivec podle obtížnosti

Modrý:
mírně klesající trail lehké obtížnosti, ideální pro začátečníky i rodiny s dětmi.
Upravený flowtrail, hravě houpavý a klesající trail lehké obtížnosti. Obsahuje množství terénních vln a klopených zatáček a je oblíben jezdci všech úrovní od mírně pokročilých až po zkušené milovníky trailů.

Červený:
středně obtížný trail určený cyklistům, kteří mají již zkušenosti s jízdou v terénu.
Hravě houpavý trail s přírodním povrchem plný boulí, klopenek a menších skoků, okořeněný technickými prvky z kamenů. Trail pro mírně pokročilé až zkušené bikery.

Černý:
traily těžké obtížnosti jsou vhodné pouze pro technicky velmi vyspělé bikery s vysokou úrovní dovedností v ovládání kola.
Traily s přírodním povrchem v prudkém svahu s vysoce technickým a extrémně náročným terénem. Některé části traily obsahují nestabilní terén, menší dropy, prudká kamenitá klesání a jízdu po odkloněném svahu.

 1. STEZKY JSOU ZNAČENY V CELÉ DÉLCE TRATĚ A JSOU JEDNOSMĚRNÉ
 2. PŘÍPADNÉ UZAVŘENÉ STEZKY BUDOU OZNAČENY – SLEDUJ ZNAČENÍ
 3. TRATĚ PROCHÁZÍ LESEM A NĚKTERÉ Z NICH KŘIŽUJÍ LESNÍ CESTY A ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY, NA KTERÝCH SE MŮŽOU POHYBOVAT PĚŠÍ TURISTÉ, OSTATNÍ CYKLISTÉ, TĚŽKÁ LESNÍ TECHNIKA, DŘEVAŘI A SPRÁVCI LESA S OSOBNÍMI VOZIDLY, MYSLIVCI AJ. S OHLEDEM NA TYTO SKUTEČNOSTI JE NUTNÉ DBÁT NA BEZPEČNOST, PŘEDVÍDAT A PŘIZPŮSOBIT TÉTO SKUTEČNOSTI JÍZDU I POHYB V CELÉM AREÁLU.
 4. VSTUP NA TRATĚ, CHŮZE PO LESE JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK AREÁLU JE POVINEN DODRŽOVAT PRAVIDLA OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ LESŮ. V LESE JE ZEJMÉNA ZAKÁZÁNO ODHAZOVAT HOŘÍCÍ NEBO DOUTNAJÍCÍ PŘEDMĚTY, JEZDIT A STÁT S MOTOROVÝMI VOZIDLY, ZNEČIŠŤOVAT LES ODPADY A ODPADKY, AJ.
 5. NÁVŠTĚVNÍK SI VYBÍRÁ OBTÍŽNOST TRATĚ DLE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE A ZEJMÉNA DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ.
 6. VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI AREÁLU BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE POKUD VJEDOU NA VYZNAČENÉ TRATĚ, ALE I MIMO NĚ JE JEJICH POČÍNÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

ZAKAZUJE SE VSTUP NA TRATĚ OSOBÁM:

 1. které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 2. které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
 3. bez cyklistické helmy a cyklistických rukavic.
 4. doporučujeme další ochranné pomůcky jako chránič páteře, kolen, loktů apod.
 5. s kolem (bicyklem) nezpůsobilým k absolvování jízdy v areálu, minimální požadavek je horské kolo, nebo speciální sjezdařské kolo, které má funkční obě brzdy.
 6. osobám mladším 12 bez doprovodu dospělé osoby
 7. zdravotně nezpůsobilým pro jízdu v příslušných tratích
 8. v doprovodu zvířat, psů apod.

DALŠÍ POVINNOSTI CYKLISTY:

 1. Okamžikem vstupu účastníka do příslušné tratě je účastník povinen se chovat tak, aby nezpůsobil jakékoliv zranění nebo škody sobě či jiným osobám pohybujících se na trati.
 2. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.
 3. Každý účastník je povinen zvolit vhodnou trať, odpovídající jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho fyzickým i psychickým schopnostem.
 4. Nedodržování podmínek chování na tratích může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu.
 5. Každý je povinen se před jízdou vždy ujistit, že je on sám i jeho kolo v provozuschopném stavu.
 6. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
 7. Předjíždění v prostoru tratí je možné pouze na přehledných místech, s dostatečným upozorněním předjížděného, kdy nelze ohrozit ostatní účastníky provozu.
 8. Každý je povinen volit svoji rychlost tak, aby při nebezpečných situacích vždy mohl zastavit.
 9. Je zakázáno zastavovat na frekventovaných úsecích tratí, zejména v zatáčkách, pod převisy a nepřehledných úsecích tratí.

Poskytnutí pomoci:

 • Každý účastník provozu na trati je povinen poskytnout pomoc zraněnému a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele. Číslo telefonu pro tyto případy je uvedeno na jízdním dokladu a v tomto místě provozního řádu:

  Telefon:
  +420 725 858 630
  +420 1210 (Horská služba).

Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele může být návštěvník vyloučen z využití tratí a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou způsobil provozovateli i třetím osobám.

NA VIDITELNÝCH MÍSTECH A PŘED ZAČÁTKEM TRAILŮ JSOU VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ ZNAČENÍ TRAILŮ. KAŽDÝ JE POVINEN SE S TĚMITO PIKTOGRAMY SEZNÁMIT.

Skiareál Plešivec s.r.o.
Sportovní 452
362 35 Abertamy