Opatření Covid-19

Aktuální opatření v prevenci proti šíření koronaviru. Pravidelná dezinfekce všech prostor, nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Z důvodu nařízení vlády mohou lyžovat pouze občané, kteří se při prodeji skipasů na pokladně areálu prokážou certifikátem o očkování či potvrzením o prodělání nemoci covid-19 ne starší než 180 dní. PCR testy budou akceptovány pouze u osob: mladších 18 let, s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN), rozočkovaných osob. Jiné způsoby nebudou akceptovány.

Certifikát můžete mít s sebou v mobilu nebo vytisknutý.

 

Věk Podmínky
0-11 let nemají povinnost se prokazovat
12-17 let musí splňovat jednu z uvedených podmínek - Platné očkování, Prodělání nemoci, PCR test
18+ musí splňovat jednu z uvedených podmínek - Ukončené očkování, prodělání nemoci, vyjímka pro osoby s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované, lze se prokázat PCR testem.